Esmaül Hüsna Ve Sırları

ALLAH
Esmaül Hüsna'daki birinci isimdir.
Adedi : 66

ER RAHMAN
Esmaül Hüsna'daki 2. isimdir.
Adedi : 298
Anlamı : Affedip, merhamet eden. İnayet ve ihsanda bulunan.
Yorumu : Yardım sağlamak. İşlerin düzelmesi. Korku ya da bunalımdan kurtulmak.
İsteklerin olması. Hayranlık ve saygınlık kazanmak. Kuvvetlendirici ve düzeltici esmadır. Tek kullanılmaz. Diğer esmalarla birleştirilir.


ER RAHİM
Esmaül Hüsna'daki 3. isimdir.
Adedi : 258
Anlamı : Şefkat ve merhameti sınırsız olan. İnayeti her şeyi kapsayan.
Yorumu : Rızk sağlamak. İnsanların arasını düzeltmek. Şifa ve refah. Bu esma da tek
başına kullanılmaz. Diğer bir ya da iki esma ile kombine edilmelidir.

EL MELİK
Esmaül Hüsna'daki 4. isimdir.
Adedi : 90
Anlamı : Evrenin sahibi ve hükümdarı.
Yorumu : Bir insan ya da bir şeylere sahip olmak Bir kimse üzerinde etki kurmak.

EL KUDDÜS
Esmaül Hüsna'daki 5. isimdir.
Adedi : 170
Anlamı : Temiz olan. Hata ve eksikliği olmayan.
Yorumu : Kişiyi maddi, manevi sıkıntılardan kurtarır. Bolluk. Medyumluğu geliştirmek.
Ruhsal ve fiziksel şifa. Ahlaken güçlenmek.

ES SELAM
Esmaül Hüsna'daki 6. isimdir.
Adedi : 131
Anlamı : Tehlikeden kurtaran. Hiçbir şeyden zarar görmeyen.
Yorumu : Rızk. Başarı. Ruhsal şifa. Dilek ve isteklerin önemli kimseler tarafından kabul
edilmesi. Zorluktan selamete çıkmak. Rahata kavuşmak. Bu esma evlenme ve evlendirme işlerinde de faydalı olur fakat tek olarak kullanılmaz.

EL MÜMİN
Esmaül Hüsna'daki 7. isimdir.
Adedi : 174
Anlamı : Azaptan kurtaran. Kendisine sığınanlara aman veren. İman ışığı uyandıran.
Yorumu : Dini duygu ve anlayışı arttırmak. Kişinin manen rahatlaması.

EL MÜHEYMİN
Esmaül Hüsna'daki 8. isimdir.
Adedi : 145
Anlamı : Gözetici ve koruyucu.
Yorumu : Bu esma sadece sezgilerin atrmasında kullanılır.

EL AZİZ
Esmaül Hüsna'daki 9. isimdir.
Adedi : 94
Anlamı : Mağlup edilmeyen ve hükümlerinde mutlak galip olan.
Yorumu : Yücelticidir. İstenen bir kimse üzerinde hakimiyet kurdurtur.

EL CEBBAR
Esmaül Hüsna'daki 10. isimdir.
Adedi : 206
Anlamı : Emirlerine karşı gelinemeyen. Kırıkları yenileyen.
Yorumu : Kişiyi herhangi bir konuda zorlamak. Zorlayıcı bir etki olmasına rağmen sert
bir çalışma vermez, kişinin kendisi de farkında olmadan, kendi içinden geliyormuş gibi etki gösterir.

EL MÜTEKEBBİR
Esmaül Hüsna'daki 11. isimdir.
Adedi : 662
Anlamı : Büyüklüğünü herşeyde gösteren. Herşeyde büyüklüğü görülen.
Yorumu : Korunma. Korunma. Güç ve iktidar kazanmak.

EL HALİK
Esmaül Hüsna'daki 12. isimdir.
Adedi : 371
Anlamı : Yoktan yaratan. Her şeyi önceden belirleyen.
Yorumu : Bu esma sıkıntıdan kurtulma ve kurtarmada kullanılır fakat dünyasal
amaçlarla kulanıldığı zaman fazla etkili değildir.

EL BARİ
Esmaül Hüsna'daki 13. isimdir.
Adedi : 214
Anlamı : Her şeyi en uygun durumda yaratan.
Yorumu : Baskıları sona erdirip, sıkıntı veren konulardan kurtarır.

EL MUSAVVİR
Esmaül Hüsna'daki 14. isimdir.
Adedi : 336
Anlamı : Şekil veren.
Yorumu : Sanat ve meslekte başarı. Herhangi bir şeyi oluşturmak. İstenen bir kimsenin
rüyasına girmek. Kadınların kolay doğum yapması. Bu esma senkronizasyon sağlayıcı olarak da kullanılır. Mesela birden fazla kişi bir arada belli bir çalışma veya sadece zikir yapacaklarsa çalışmaya bu esma ile başlamak kişileri zihinsel ve enerji olarak aynı sviyeye akort eder. Aynı şekilde herhangi bir varlık davetinde resmi çalışmadan önce bu semenın sıkça zikredilmesi varlığğım materyalize olmasına yardımcı olacağı gibi, kişi ve varlığı senkronize ederek kolay anlaşılmasını da sağlar. Batı majisi tarzında imajinasyon ağırlıklı çalışmalar yapılırken bu esmanın kullanılması istenilen imajların, mesela hedef kişinin kalıbının ve ruhsal varlığının şekillenmesine yardımcı olduğu gibi kişinin kendi üzerindede etkin olarak vizyon türü şeylerin şekillenip, kolay görülmelerinede yardım eder.

EL GAFFAR
Esmaül Hüsna'daki 15. isimdir.
Adedi : 1281
Anlamı : Affı sınırsız olan. Kendisine, kulun günahlarını unutturan.
Yorumu : Kişileri barıştırma ve sakinleştirmek.


EL KAHHAR
Esmaül Hüsna'daki 16. isimdir.
Adedi : 306
Anlamı : Her istediğini yapmaya gücü yeten. Hükümlerinde galip ve hakim olan.
Yorumu : Başka birisine sıkıntı ve kahır çektirmek. Kişinin kendisini disipline edip,
istemediği hislerden kurtulması. Bu esmayı kişinin kendi üzerinde aşırı kullanması seks itilimlerini öldürür.

EL VEHHAB
Esmaül Hüsna'daki 17. isimdir.
Adedi : 14
Anlamı : Nimetleri karşılıksız ihsan eden.
Yorumu : Rızk ve maddi çıkar sağlamak.

ER REZZAK
Esmaül Hüsna'daki 18. isimdir.
Adedi : 308
Anlamı : İhtiyaç duyulan her şeyi veren.
Yorumu : Rızk sağlamak. Para kazanmak. Dünyasal menfaat ve bolluk.

EL FETTAH
Esmaül Hüsna'daki 19. isimdir.
Adedi : 489
Anlamı : Kapıları açan. Zorlukları çözen.
Yorumu : Rızk. Evlilik çalışmaları için iyidir fakat vefkinin hazırlanması şarttır. Bu
esmanın gerek başka boyutlarla iletişim kurmak gerek Astral aleme kapılar açmak gibi işlerde kullanılması mümkündür. Mesela bir başka boyuttan bir varlık davet edilirken resmi çalışmaya bu esma da dahil edilip, çalışma öncesi uygun görüldüğü kadar zikredilmesi mümkündür. Bu esmanın Musavvir ismi ile birleştirilmesi özellikledavet çalışmalarında çok faydalıdır.

EL ALİM
Esmaül Hüsna'daki 20. isimdir.
Adedi : 150
Anlamı : Her şeyi bilen. Bilimi sınırsız ve kendisine has olan.
Yorumu : Bu esmanın, çocukların ve gençlerin eğitimde ve imtihanda başarılı olmaları
için kullanılması mümkündür.

EL KAABIZ
Esmaül Hüsna'daki 21. isimdir.
Adedi :903
Anlamı : Sıkan. Daraltan.
Yorumu : İstenen bir kimseye büyük sıkıntılar vermek.

EL BASIT
Esmaül Hüsna'daki 22. isimdir.
Adedi : 72
Anlamı : Açan. Genişleten.
Yorumu : Ruhsal şifa. Ruhsal güzellik ve rahatlık.

EL HAFID
Esmaül Hüsna'daki 23. isimdir.
Adedi : 1481
Anlamı : Alçaltan, yokluğa, hastalığa, cehle dönüştüren. (Başka bir anlatımla: Her şeyi
negatif hale sokan).
Yorumu : Kişiye lanet. İş bozmak. Yok etmek.

ER RAFİ
Esmaül Hüsna'daki 24. isimdir.
Adedi : 351
Anlamı : Yükseltip, kaldıran. Dereceleri arttıran. (Başka bir ifadeyle: Her şeyi pozitife
dönüştüren).
Yorumu : Güç ve itibar kazanmak. İktidar sahibi olmak.

EL MUİZ
Esmaül Hüsna'daki 25. isimdir.
Adedi : 117
Anlamı : İzzet veren. Şereflendiren.
Yorumu : İtibar ve şeref kazanmak. Bu esma ile yapılacak olan çalışmalar, "Muidül
Muiz" şeklinde yapılırsa çok daha etkili olur.

EL MÜZİL
Esmaül Hüsna'daki 26. isimdir.
Adedi : 770
Anlamı : Kötü ve sefil eden. Süründüren. İktidar ve şerefi alan. Sıkıntı çektiren.
Yorumu : Kahır. Ölüm. Düşmana üstün gelmek.

ES SEMİ
Esmaül Hüsna'daki 27. isimdir.
Adedi :80
Anlamı : Herşeyi duyan.
Yorumu : Yardım etmek. Ruhsal ve psikolojik sağlığa yardımcıdır. Daha az oranda da
kulak medyumluğu, Aşk, sevgi, cinsel baştan çıkartmalar.

EL BASİR
Esmaül Hüsna'daki 28 . isimdir.
Adedi : 302
Anlamı : Herşeyi gören.
Yorumu : Kişinin zihninin açılması. Vizyon. İmajinasyon. Görücü medyumluğa
yardımcı olabilir.

EL HAKEM
Esmaül Hüsna'daki 29. isimdir.
Adedi : 68
Anlamı : Hakkı yerine getiren. Hakla hükmeden.
Yorumu : İsteklerin kabul edilmesi ve hukuksal işler. Mahkemeler.
EL ADİL
Esmaül Hüsna'daki 30. isimdir.
Adedi : 104
Anlamı : Sınırsız adaletli.
Yorumu : Bu esmanın, diğer esmalarla birleştirilerek, kişiyi yükseltici güç olarak
kullanılması olasıdır.

EL LATİF
Esmaül Hüsna'daki 31. isimdir.
Adedi : 129
Anlamı : Her şeyin bütün inceliğini bilen. En ince şeyleri yaratan.
Yorumu : Dileklerin olması. Sevgi ve beğeni kazanmak. Astral kontaklar kurmak. Cin,
ruh ve diğer varlıkların çağırılışı. Şifa. Klasik yorumların aksine bu esma ölüm veya kahır gibi sert çalışmalar vermez.

EL HABİR
Esmaül Hüsna'daki 32. isimdir.
Adedi : 812
Anlamı : Herşeyin gizli yanını bilen.
Yorumu : Bu esma, klasik yorumlarda görülebileceği gibi, kişinin istihare denilen
yöntemle bir şeyi kendi rüyasında görmesinden ziyade, başka bir insanın rüyasına girmek için kullanılır. Sert etkili esmalarla birleştirildiği takdirde istenen kimsenin evinde poltegeist olaylara, kabuslara ve uykuda korkmalara sebep olur.

EL HALİM
Esmaül Hüsna'daki 33. isimdir.
Adedi : 88
Anlamı : Affı ve bilimi sınırsız olan.
Yorumu : Fazla yaramaz çocukları sakinleştirmekte kullanılır.

EL AZİM
Esmaül Hüsna'daki 34. isimdir.
Adedi : 1020
Anlamı : Büyüklüğü sınırsız olan.
Yorumu : Kişinin sabrını yükseltmek ve İşinde terfii etmesi.

EL GAFUR
Esmaül Hüsna'daki 35. isimdir.
Adedi : 1286
Anlamı : Suç ve günahları unutturup, bağışlayan.
Yorumu : Gaffar ismi ile aynidir. Sakinlik kazanmak ve karşılaşılan insanları
rahatlatmak için kullanılır.

EŞ ŞEKÜR
Esmaül Hüsna'daki 36. isimdir.
Adedi : 526
Anlamı : Hoşnutluğu için yapılanların mükafatını veren.
Yorumu : Rızk ve şans. Samed ismiyle ayni.

EL ALİ
Esmaül Hüsna'daki 37. isimdir.
Adedi : 110
Anlamı : Yüceliği ve Bilimi sonsuz olan.
Yorumu : Kişiyi yüceltmek ve özellikle iş alanında belli sınıflara yükseltmek için
kullanılır. Bu esma sert esmalar ve aksi niyetle kullanılırsa etkisi tam olarak tersine döner.

EL KEBİR
Esmaül Hüsna'daki 38. isimdir.
Adedi : 232
Anlamı : Büyüklüğü kendisinden başkasınca bilinmeyen.
Yorumu : Saygı ve itibar kazanmak.

EL HAFİZ
Esmaül Hüsna'daki 39. isimdir.
Adedi : 998
Anlamı : Herşeyi saklayan. Kaza ve beladan koruyan.
Yorumu : Koruma ve korunma.

EL MUKİT
Esmaül Hüsna'daki 40. isimdir.
Adedi : 550
Anlamı : Rızkları verip, ulaştıran.
Yorumu : Rızk ve kişiyi zenginleştirmek.

EL HASİB
Esmaül Hüsna'daki 41. isimdir.
Adedi : 80
Anlamı : Herşeyin hesabını tutan.
Yorumu : Parayla ilgili işlerde kullanılır. Paranın çoğalması ve belli bir düzeye gelmesi.

EL CELİL
Esmaül Hüsna'daki 42. isimdir.
Adedi : 73
Anlamı : Şanı, azameti, ululuğu büyük olan.
Yorumu : Güçlü olmak. İnsanlar üzerinde etki sağlamak.

EL KERİM
Esmaül Hüsna'daki 43. isimdir.
Adedi : 270
Anlamı : Keremi sınırsız derecede bol olan.
Yorumu : Para için kullanılır fakat bu esmayı kişi ancak kendisi için kullanabilir.
Başka birisi adına çalışılamaz.

ER RAKİB
Esmaül Hüsna'daki 44. isimdir.
Adedi : 312
Anlamı : Herşeyin üzerinde gözcü olan ve herşeyi murakabesi altında tutan.
Yorumu : Koruma, korunma. Hafızayı güçlendirmek. Manyetik güç kazanmak. Mistik
anlayışı arttırabilmek. Başka esmalarla birleştirildiği takdirde sevgi ve cinsel baştan çıkartma işlemlerinde kullanılabilir.

EL MÜCİB
Esmaül Hüsna'daki 45. isimdir.
Adedi : 55
Anlamı : İstekleri veren.
Yorumu : Sevgi ve beğeni kazanma işlemlerinde kullanılır fakat fazla etkili değildir.

EL VASİ
Esmaül Hüsna'daki 46. isimdir.
Adedi : 137
Anlamı : Asla darlığa düşmeyen ve çok hoşgörülü olan.
Yorumu : Sağlık. Rızk. Ahlaki değerlerde güçlenme. Bolluk. Bu esma kullanan kişiye
iyimserlik ve aşırı güven verdiği için aldatıcı olabilir. Eğer kötü amaçlarla, dağıtıcı olarak kullanılırsa darmadağın eder. Bunu, hedef kimseye aşırı güven duyguları vererek yapar.

EL HAKİM
Esmaül Hüsna'daki 47. isimdir.
Adedi : 78
Anlamı : Emir ve işleri hikmetli olan.
Yorumu : İnsanı yönetici konumlara getirir. Bir insanı çevreden ya da bir yerden def
etmek için de kullanılır. Bir insana hakim olmayı da sağlar.

EL VEDUD
Esmaül Hüsna'daki 48. isimdir.
Adedi : 20
Anlamı : Sevilip, dostluğu kazanılmaya en fazla layik olan.
Yorumu : Barıştırma. Aşk. Sevgi. Cinsel baştan çıkartmalar.

EL MECİD
Esmaül Hüsna'daki 49. isimdir.
Adedi : 57
Anlamı : Şanı, şerefi, parlaklığı yüce olan.
Yorumu : Rızk sağlamak. Otorite ve ikdidar kazanmak.

EL BAİS
Esmaül Hüsna'daki 50. isimdir.
Adedi : 573
Anlamı : Sebep olan. Ölüleri dirilten.
Yorumu : Alacağını kurtarmak.EŞ ŞEHİD
Esmaül Hüsna'daki 51. isimdir.
Adedi : 319
Anlamı : Her zamanda ve her mekanda hazır bulunan.
Yorumu : İtibar kazanmak. Medyumluğu geliştirmek.

EL HAK
Esmaül Hüsna'daki 52. isimdir.
Adedi : 108
Anlamı : Varlığı değişmeden duran.
Yorumu : Yalandan korunma.

EL VEKİL
Esmaül Hüsna'daki 53. isimdir.
Adedi : 66
Anlamı : Kendisini vekil kılanların bütün işlerini yapan.
Yorumu : İşini başkasına yaptırmak. Birisini kendine temsilci kılmak.

EL KAVİ
Esmaül Hüsna'daki 54. isimdir.
Adedi : 116
Anlamı : Yenilmeyen. Güçlü olan.
Yorumu : Vücut direnci sağlar. Diğer esmalar için güçlendiricidir.

EL METİN
Esmaül Hüsna'daki 55. isimdir.
Adedi : 500
Anlamı : Çok sağlam olan.
Yorumu : Şifa ve dayanıklılık.

EL VELİ
Esmaül Hüsna'daki 56. isimdir.
Adedi : 46
Anlamı : Şefkat ve iyilik gösteren.
Yorumu : Hikmet sahibi olmak. Şifa ve şifacılık.

EL HAMİD
Esmaül Hüsna'daki 57. isimdir.
Adedi : 66
Anlamı : Tek öğülüp, hamdedilecek olan.
Yorumu : Kişiyi yüceltmek. Şifa. Sosyal seviyede, meslekte ve Astral katlarda yükselmek.

EL MUHSİ
Esmaül Hüsna'daki 58. isimdir.
Adedi : 148
Anlamı : Her şeyin sayısını bilen.
Yorumu : Zeka kazanmak.

EL MÜBDİ
Esmaül Hüsna'daki 59. isimdir.
Adedi : 57
Anlamı : Herşeyi ilk başta, örneksiz olarak yaratan.
Yorumu : Başarı kazanmak.

EL MUİD
Esmaül Hüsna'daki 60. isimdir.
Adedi : 124
Anlamı : Yok ettikten sonra tekrar dirilten.
Yorumu : Kişinin mevkii ve üstünlük kazanması.

EL MUHYİ
Esmaül Hüsna'daki 61. isimdir.
Adedi : 68
Anlamı : Dirilten. Can veren.
Yorumu : Şifa ve Şifacılık.

EL MÜMİT
Esmaül Hüsna'daki 62. isimdir.
Adedi : 490
Anlamı : Öldüren, mahveden. Ölümü meydana getiren.
Yorumu : Kahır. Ölüm. Kahhar ile birleştirildiği takdirde çok etkili olur.

EL HAYY
Esmaül Hüsna'daki 63. isimdir.
Adedi : 18
Anlamı : Diriliği sınırsız olup, herşeye hayat veren.
Yorumu : Fiziksel güçlenme ve hedef alınan kimseyi geliştirmek.

EL KAYYUM
Esmaül Hüsna'daki 64. isimdir.
Adedi : 150
Anlamı : Varlığıyla evreni ayakta tutan.
Yorumu : Medyumluğun geliştirilmesi. Cin ve ruh obsesyon ve posesyonlarının tedavisi.
Beğeni ve saygınlık kazanmak.

EL VACİD
Esmaül Hüsna'daki 65. isimdir.
Adedi : 14
Anlamı : İstediğini, istediği anda bulan.
Yorumu : Kişinin, başka birisinin kendisni terk etmesine engel olması.

EL MACİD
Esmaül Hüsna'daki 66. isimdir.
Adedi : 48
Anlamı : Parlaklığı büyük, cömertliği sonsuz olan.
Yorumu :Yükselme ve işlerin iyiye gitmesi.

EL VAHİDÜLAHAD
Esmaül Hüsna'daki 67. isimdir.
Adedi : 63
Anlamı : Tek olan. Benzeri ve ortağı olmayan.
Yorumu : Rızk, saygınlık ve iktidar kazanmak.

ES SAMED
Esmaül Hüsna'daki 68. isimdir.
Adedi : 134
Anlamı : İstekleri veren. Izdırapları gideren.
Yorumu : Şans açılması. Rızk. İstenilen şeyleri elde etmek için başka esmalarla
birleştirilerek kullanılır.

EL KAADİR
Esmaül Hüsna'daki 69. isimdir.
Adedi : 305
Anlamı : Her istediğini yapabilen.
Yorumu : Güç ve kuvvet kazanmak. Düşmandan korunmak. Bilim ve sanatta başarı.

EL MUKTEDİR
Esmaül Hüsna'daki 70. isimdir.
Adedi : 744
Anlamı : Her varlığı kendi gücü altında tutan.
Yorumu : Başarı. Şifa. Kişinin, eşini kendisine bağlaması. Kahhar ile birleştirilerek
kahır işlerinde güçlü olur.

EL MUKADDİM
Esmaül Hüsna'daki 71. isimdir.
Adedi : 184
Anlamı : İstediğini öne alan. İleriye geçiren.
Yorumu : İstenen bir kimseyi, istenen yere getirmek fakat başka esmalarla
birleştirilmesi gereklidir.

EL MÜAHHİR
Esmaül Hüsna'daki 72. isimdir.
Adedi : 847
Anlamı : Geri bırakan. Geciktiren.
Yorumu : Ayırıcı ve dağıtıcı güçtür. Diğer sert etkili bir esma ile çok güçlü olur. Kişileri,
aşırı şeyler yaptırıp, dağıtarak ayırır. Veya birleştirilen esmaya göre kötülük ve büyük belalar çıkartarak ayırır. Bu esma ayrıca, birilerinin, bir yerden çıkmalarını da sağlar.

EL EVVEL
Esmaül Hüsna'daki 73. isimdir.
Adedi : 37
Anlamı : Herşeyin evveli.
Yorumu : Bazı duaların gerçekleşmesinde ya da yapılan operasyonların hedefe
ulaşmasında hızlandırıcıdır.


EL AHİR
Esmaül Hüsna'daki 74. isimdir.
Adedi : 801
Anlamı : Sonsuz.
Yorumu : Düşmandan kurtuluş için kullanılır fakat birden bire olan bir kurtuluş
sağlamaz. Biraz uğraşarak kurtulma verir. Kırmızı zemin üzerine, gümüş yaldız kalemle ya da beyaz zemine, kırmızı kalemle çalışılmalıdır.

EZ ZAHİR
Esmaül Hüsna'daki 75. isimdir.
Adedi : 110
Anlamı : Her yerde görülen ve her yere tecelli eden.
Yorumu : Sezgi. Zafer kazanmak. İstihare, yani istenen bir şeyin rüyada cevabını
görmek.

EL BATIN
Esmaül Hüsna'daki 76. isimdir.
Adedi : 62
Anlamı : Gizli, görünmez olan.
Yorumu : Bir olayın gizli kalmasına yarar ve başkaları tarafından öğrenilmesini önler.

EL VALİ
Esmaül Hüsna'daki 77. isimdir.
Adedi : 47
Anlamı : Evreni tek başına idare eden.
Yorumu : Güç arttırmak. Güçlenmek. İşinde terfii etmek.

EL MÜTEAL
Esmaül Hüsna'daki 78. isimdir.
Adedi : 551
Anlamı : Herşeyden üstün ve münezzeh olan.
Yorumu : Zafer kazanmak.

EL BERR
Esmaül Hüsna'daki 79. isimdir.
Adedi : 202
Anlamı : İyilik ve ihsanı sınırsız olan. Hoşgörülü olan.
Yorumu : Ahlak temizliği ve korunma.

ET TEVVAB
Esmaül Hüsna'daki 80. isimdir.
Adedi : 409
Anlamı : Tevbeleri kabul eden.
Yorumu : Ahlak ve rızk kazanmak.


EL MÜNTEKİM
Esmaül Hüsna'daki 81. isimdir.
Adedi : 630
Anlamı : Ceza veren. Acizlerin intikamını alan.
Yorumu : Bu esma niyete göre hem kahır hem de şifa işlerinde kullanılır.

EL AFÜVV
Esmaül Hüsna'daki 82. isimdir.
Adedi : 165
Anlamı : Suçları affeden.
Yorumu : Kişiyi çevre baskısından kurtarır. Mesela aile ya da kadınları koca
baskısından kurtarmak için kullanılır. Bir anlamda, saptırıcı olarak da kullanmak mümkündür.

ER RAUF
Esmaül Hüsna'daki 83. isimdir.
Adedi : 387
Anlamı : Acıyan. Şefkat ve merhamet eden.
Yorumu : Aşk. Cinsel baştan çıkartmalar.

EL MALİKELMÜLK
Esmaül Hüsna'daki 84. isimdir.
Adedi : 212
Anlamı : Mülkün ebedi sahibi.
Yorumu : Mülk edinmek.

ZÜLCELALİVELİKRAM
Esmaül Hüsna'daki 85. isimdir.
Adedi : 1100
Anlamı : Büyüklük ve kerem sahibi.
Yorumu : Aşk. Sevgi. Saygınlık ve hayranlık kazanmak. Kahır ve hemen hemen herşey.

EL MUKSİT
Esmaül Hüsna'daki 86. isimdir.
Adedi : 209
Anlamı : Herşeyi uyumlu ve yerinde yapan.
Yorumu : Rızk ve kişiyi zenginleştirmek.

EL CAMİ
Esmaül Hüsna'daki 87. isimdir.
Adedi : 114
Anlamı : İstediğini, istediği an ve yerde toplayan.
Yorumu : Bir araya toplamak bir çok şeyde olur. Klasik yorumlarda görülen, çalınmış
şeylerin geri getirilmesinde pek etkili değildir. Bu esmanın kullanım niyetine göre, istenen iş için uygun bir esma ile birleştirilmesi gerekir.

EL GANİ
Esmaül Hüsna'daki 88. isimdir.
Adedi : 1060
Anlamı : Zenginliği sınırsız olan.
Yorumu : Rızkı çoğaltan. Toprak ve hasat bereketi.

EL MUGNİ
Esmaül Hüsna'daki 89. isimdir.
Adedi : 1005
Anlamı : İstediğini, istediği kadar zengin eden.
Yorumu : Rızk ve parayı bereketlendirmek.

EL MANİ
Esmaül Hüsna'daki 90. isimdir.
Adedi : 161
Anlamı : Engel olan.
Yorumu : Engel olmak. Korunma. Düşmandan kurtuluş. İstenen, daha doğrusu,
istenmeyen işe uygun bir esma ile birleştirilmelidir. Mesela iki kimsenin birleşmesini engellemek için
Ya Maniül Cami, şeklinde kullanılır.

ED DARR
Esmaül Hüsna'daki 91. isimdir.
Adedi : 1001
Anlamı : Keder ve sıkıntı verici şeyler yaratan.
Yorumu : Kahır. Sıkıntı vermek. İstenen kimseye kabus göstermek. Başka esmalarla
birleştirilerek ölüm.

EN NAFİ
Esmaül Hüsna'daki 92. isimdir.
Adedi : 201
Anlamı : Olumlu ve fayda sağlayıcı şeyler yaratan.
Yorumu : İş konularında yükseltici olarak kullanılır.

EN NUR
Esmaül Hüsna'daki 93. isimdir.
Adedi : 256
Anlamı : Evreni, varlığıyla aydınlatan. Akıl ve idrak veren.
Yorumu : Kişiyi yüceltir ve arıtır.

EL HADİ
Esmaül Hüsna'daki 94. isimdir.
Adedi : 20
Anlamı : Yön veren.
Yorumu : Barıştırma. Terfi. İstenen kimseyi yönlendirmek. Olumlu ya da olumsuz
kullanılır.
EL BEDİİ
Esmaül Hüsna'daki 95. isimdir.
Adedi : 86
Anlamı : Alemleri yoktan yaratan.
Yorumu : İşinde terfii etmek fakat yüceltici değildir. Ufak konularda kullanılır.

EL BAKİ
Esmaül Hüsna'daki 96. isimdir.
Adedi : 113
Anlamı : Sonsuz olan. Devam edecek olan.
Yorumu : Sağlık kazanmak. Dileklerin yerine gelip, sürekli olmaları.

EL VARİS
Esmaül Hüsna'daki 97. isimdir.
Adedi : 707
Anlamı : Her şeyin sahibi.
Yorumu : Kendine ait olanı almak.

ER REŞİD
Esmaül Hüsna'daki 98. isimdir.
Adedi : 514
Anlamı : Bütün işleri kendi takdirine göre yürütüp, sona ulaştıran.
Yorumu : Ahlak güzelliği.

ES SABUR
Esmaül Hüsna'daki 99. isimdir.
Adedi : 298
Anlamı : Sınırsız sabrı olan.
Yorumu : Sabır ve sabırdan gelen başarı.