Kadirİstediğini istediği gibi yapamaya gücü yeten , İstediğini, istediği gibi yaratmaya muktedir olan.
De ki: Allah, size üstünüzden (gökten) veya ayaklarınızın altından (yerden) bir azap göndermeğe ya da sizi parti parti birbirinize düşürüp kiminize kiminizin hıncını taddırmağa kadirdir.' Bak ki, anlasınlar diye ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz! * Enam 6:65 Semavat ve arzı yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet! Onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O, her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır * Yasin 36:81 Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allah'ın, ölüleri diriltmeye de gücünün yettiğini görmüyorlar mı? Evet O, her şeye kadirdir * Ahkaf 46:33 Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allah'ın, ölüleri diriltmeye de gücünün yettiğini görmüyorlar mı? Evet O, her şeye kadirdir * Ahkaf 46:33 Şüphesiz (Allah,) onu yeniden döndürmeye güç yetirendir * Tarık 86:8

Kudret sahibi, tükenmez kudreti olan, istediğini dilediği gibi yapmaya muktedir olandır. Her türlü güç ve kuvvet de O'ndandır (el-Bakara, 2/20).

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder