gaffarGünahları affedici , Kullarının günahını örten, mağfireti çok,günahları bağışlayıcı.
Gerçekten ben, tevbe eden, inanan, salih amellerde bulunup da sonra doğru yola erişen kimseyi şüphesiz bağışlayıcıyım * Taha 20:82 Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir, üstün ve güçlü olan, bağışlayandır. * Sad 38:66 Gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Geceyi gündüzün üstüne sarıp-örtüyor, gündüzü de gecenin üstüne sarıp-örtüyor. Güneşe ve aya boyun eğdirdi. Her biri adı konulmuş bir ecele (süreye) kadar akıp gitmektedir. Haberin olsun; üstün ve güçlü olan, bağışlayan O'dur * Zümer 39:5
'Siz beni Allah'a (karşı) inkâr etmeye ve hakkında bilgim olmayan şeyleri O'na şirk koşmaya çağırıyorsunuz. ben ise sizi, üstün ve güçlü olan, bağışlayan (Allah')a çağırıyorum * Mü'min 40:42 'Bundan böyle' dedim. 'Rabbinizden mağfiret isteyin; çünkü gerçekten O, çok bağışlayandır' * Nuh 71:10Kullarının günâhlarını affeden ve çok bağışlayan yüce varlık anlamına gelir. Günâh işlemek insanların özelliği olduğu gibi, onların günâhlarını örtmek ve bağışlamak da yüce Allah'ın ayrılmaz sıfatlarındandır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder