Afüvv
Bağışlayan , Affeden, mağfiret eden.
Umulur ki Allah bunları affeder. Allah affedicidir, bağışlayandır * Nisa 4:99 Bir iyiliği açıklar, yahut gizlerseniz veya bir kötülüğü (açıklamayıp) affederseniz şüphesiz Allah da ziyadesiyle affedici ve kadirdir * Nisa 4:149 İşte böyle; her kim kendisine yapılan haksızlığa benzeriyle karşılık verir, sonra aleyhine 'azgınlık ve saldırıda' bulunursa, Allah, mutlaka ona yardım eder. Şüphesiz Allah, affedicidir, bağışlayıcıdır * Hacc 22:60
Merhametli, daima affeden, günâhlardan dilediğini affedip suçları bağışlayandır

Allah'ın bu adı şu Kur'an âyetlerinde geçmektedir:
(Nisa:99) Umulur ki, Allah bu kimseleri affeder. Allah çok affedici, çok bağışlayıcıdır.
(Nisa:149) Bir hayrı açıklar yâhut gizlerseniz, yâhut da bir kötülüğü bağışlarsanız, biliniz ki, Allah da çok bağışlayıcıdır, herşeye hakkıyla kadirdir.
(Hac:60) Bu böyledir, kim kendisine yapılan cezâya aynıyla karşılık verir de, sonra yine kendisine zulüm yapılırsa, muhakkak ki, Allah ona yardım eder. Allah şüphesiz çok af edicidir, çok bağışlayıcıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder