Azim


Sonsuz büyük , Pek azametli olan, yüce.

Allah... O'ndan başka ilâh yoktur. Diridir, kaimdir. O'nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, O'nun ilminden hiç birşeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır. Onların korunması O'na güç gelmez. O, pek yücedir, pek büyüktür * Bakara 2:255 Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O, yücedir, büyüktür * Şura 42:4 Öyleyse büyük Rabbini ismiyle tesbih et * Vakıa 56:96
 Çok yüce ve çok büyük olan; sınırsız ve kayıtsız büyüklük, üstünlük de yalnız O'ndadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder