VasiRahmeti geniş ve sınırsız , Lütfu bol olan, tüm niteliklerinde sonsuzluk derecesinde geniş olan.Doğu da Allah'ındır, batı da. Her nereye dönerseniz Allah'ın yüzü (kıblesi) orasıdır. Şüphesiz ki Allah, kuşatandır, bilendir * Bakara 2:115 Mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği yedi başak bitiren, her bir başakta yüz tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir, Allah, dilediğine kat kat arttırır. Allah (ihsanı) bol olandır, bilendir * Bakara 2:261 Şeytan, sizi fakirlikle korkutuyor ve size -hayasızlığı emrediyor. Allah ise, size kendisinden bağışlanma ve bol ihsan (fazl) vadediyor. Allah (rahmetiyle) geniş olandır, bilendir * Bakara 2:268 Ve sizin dininize uyanlardan başkasına inanıp güvenmeyin. De ki: 'Şüphesiz doğru yol Allah'ın dosdoğru yoludur. Size verilenin bir benzeri birine (İslâm peygamberine) veriliyor ya da Rabbinizin katında onlar (müslümanlar) size karşı deliller getiriyorlar, diye mi (bu telaşınız?) De ki: 'Şüphesiz 'lütuf ve ihsan (fazl)' Allah'ın elindedir, onu dilediğine verir. Allah (rahmeti) geniş olandır, bilendir.' * Al-i imran 3:73 Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse (bilsin ki): Allah, sevdiği ve kendisini seven, mü'minlere karşı alçak gönüllü (şefkatli), kâfirlere karşı onurlu ve zorlu bir toplum getirecektir. (Bunlar) Allah yolunda cihad ederler ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar (hiçbir kimsenin kınamasına aldırmazlar). Bu, Allah'ın, dilediğine verdiği lütfudur. Allah'ın lütfu ve ilmi geniştir * Maide 5:54

Bağışlaması bol ve rahmeti çok olandır. Yarattıklarına maddi ve manevigenişlik verendir (el-Bakara, 2/247).

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder