MelikHerşeyin hakimi , Mülkün sahibi,mülk ve saltanatı devamlı olan.

Hak olan, biricik hükümdar olan Allah yücedir. Onun vahyi sana gelip-tamamlanmadan evvel, Kur'anı (okumada) acele etme ve de ki: 'Rabbim, ilmimi arttır.' * Taha 20:114 Hak melik olan Allah pek yücedir. Ondan başka ilâh yoktur. Kerim olan Arş'ın Rabbidir * Müminun 23:116 O Allah ki, O'ndan başka ilâh yoktur. Melik'tir; Kuddus'tur; Selâm'dır. Mü'min'dir, Müheymin'dir, Aziz'dir, Cebbar'dır, Mütekebbir'dir, Allah, (müşriklerin) şirk koştuklarından çok yücedir * Haşr 59:23 Göklerde ve yerde olanların hepsi mülkün sahibi, mukades, aziz, hakim olan Allah'ı tesbih eder * Cuma 62:1 İnsanların malikine, * Nas 114:2

Yüce Allah Melik'tir. Yani mülk sahibi, bütün eşyanın ve yaratılanların tek mâlikidir. Bütün varlıklar üzerinde emretme, istediği gibi tasarruf etme, hiçbir şarta bağlı olmaksızın sahip olma O'na mahsustur. Yarattıklarına emretme, sakındırma, cezalandırma, istediğini zelil, dilediğini de aziz etme kudretine sahip olan yalnız yüce Allah'tır. O yarattığı mülkünde ve orada olanların hepsinde yegane hükümdardır. Sonsuz kudretiyle onları idaresi altında tutan tek Allah'tır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder