ALLAHO'nun zat ve özel ismidir. Diğer isimler fiilleri, sıfatları ve tecellileri ile ilgilidir.O kendinden başka hiç bir ilah bulunmayan tek : , Tüm isim ve sıfatlan kendinde toplayan yüce Allah'ın zatının, başka hiçbir varlığa verilemeyen ismidir.
Tek ve bezersiz Allah inancı İslam'ın temeli ve İslami inanışın esasını oluşturur. Kur'an'da Allah, Allah inancı ve Allah'ın sıfatları geniş olarak işlenmiş, din bilginleri Allah'ın isimleri ve sıfatlarını tanımlamışlardır. Kur'an'da "Allah" lafzı toplam 2699 kere geçmektedir. En kısa surelerden İhlas Suresi, İslami Allah inancının esaslarını konu alır: "De ki, Allah tek ve benzersizdir. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Doğmamış ve doğrulmamıştır. O'nun dengi, misli olmadığı gibi zıddı da mevcut değildir."

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla * Fatiha 1:1 , Allah, adaleti ayakta tutarak, gerçekten kendisinden başka ilâh olmadığına şehadet etmiştir: melekler ve ilim sahipleri de. Aziz ve Hakim olan O'ndan başka ilâh yoktur * Al-i İmran 3:18 , Allah, elçileri toplayacağı gün, şöyle diyecek: 'Size verilen cevap nedir?' Onlar da: 'Bizim bilgimiz yoktur; şüphesiz görünmeyenleri (gaybleri) bilen Sen'sin Sen.' * Maide 5:109 , Onlara bir ayet geldiğinde, 'Allah'ın elçilerine verilenin (onlara gönderilen ayetin) aynı bize de verilmedikçe katiyyen inanmayız.' dediler. Allah, elçilik (görevini) kime vereceğini daha iyi bilir. Suç işleyenlere yapmakta oldukları hilelere karşı Allah tarafından aşağılık ve çetin bir azap erişecektir * Enam 6:124,İsimlerin en güzeli Allah'ındır. Öyleyse O'na bunlarla dua edin. O'nun isimlerinde 'aykırılığa (ve inkâra) sapanları' bırakın. Yapmakta oldukları dolayısıyla yakında cezalandırılacaklardır * Araf 7:180 , Yüz çevirirlerse, bilin ki gerçekten Allah, sizin mevlanızdır. O, ne güzel mevladır ve ne güzel yardımcıdır * Enfal 8:40 , Ahidleştiğiniz zaman, Allah'ın ahdini yerine getirin, pekiştirmekten sonra yeminleri bozmayın; çünkü Allah'ı üzerinize kefil kılmışsınızdır. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızı bilir * Nahl 16:91 , Allah, O'ndan başka ilâh yoktur. En güzel isimler O'nundur * Tâhâ 20:8 , Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. (Sonunda bütün) işler Allah'a döndürülür * Hadid 57:5 , Ve onu hesaba katmadığı bir yönden rızıklandırır. Kim de Allah'a tevekkül ederse, O, ona yeter. Elbette Allah, kendi emrini yerine getirip-gerçekleştirendir. Allah, her şey için bir ölçü kılmıştır * Talak 65:3 , Bununla beraber, Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Kendisinden sakınılmak yaraşan da O'dur, kendisine bağışlamak yaraşan da * Müddessir 74:56 , Allah ise, onları arkalarından sarıp-kuşatmıştır * Büruc 85:20Allah'ın varlığı 

Allah'ın varlığı, sıfatları ve bunların akla yatkın delillerle izah ve ispatı İslam Dini'nin başlangıcını ve temelini oluşturur.

Kur'an; insan, insan ve kainatın yaratılışı, ruhi ve fiziksel özellikleri, insanların birbirleri ile ilişkileri, hayvanlar, kainattaki düzen, nimetler, vicdan, duanın kabulü, ve insan'ın kalbinde hissedip bildiği yaratıcıya olan ihtiyacı gibi örneklerle Allah'ın varlığını işler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder