AlimÇok iyi bilici , Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan.
Şüphesiz, 'Safa' ile 'Merve' Allah'ın işaretlerindendir. Böylece kim Evi (Kâbe'yi) hacceder veya umre yaparsa, artık bu ikisini tavaf etmesinde kendisi için bir sakınca yoktur. Kim de gönülden bir hayır yaparsa (karşılığını alır.) Şüphesiz Allah, şükrün karşılığını verendir, bilendir * Bakara 2:158 Sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar asla iyiliğe eremezsiniz. Her ne infak ederseniz, şüphesiz Allah onu bilir * Al-i İmran 3:92 (Kadın ile kocanın) Aralarının açılmasından korkarsanız, bu durumda erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar, (arayı) düzeltmek isterlerse, Allah da aralarında başarı sağlar. Şüphesiz, Allah, bilendir, haberdar olandır * Nisa 4:35 Göklerde ve yerde bulunanlarla dizi dizi kanat çırpıp uçan kuşların Allah'ı tesbih ettiklerini görmez misin? Her biri kendi tesbihini ve duasını (öğrenmiş) bilmiştir. Allah, onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilir * Nur 24:41 Muhammed, sizin erkeklerinizden hiç birinin babası değildir, ancak o, Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi bilendir * Ahzab 33:40 Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gaybını bilendir. Gerçek şu ki O, sinelerin özünde (saklı) olanı bilir * Fatır 35:38 Geceyi gündüze bağlayıp katar, gündüzü de geceye bağlayıp- katar. O, göğüslerin özünde (saklı) olanı bilendir * Hadid 57:6
Allah'ın, çok bilen, bilgisi ezelî ve ebedî olan, her şeyi her yönüyle bilen tek yaratıcı olduğu manasını ifade eder.--------------------------------------------------------------
2 - Bakara suresi 29. ayet (Genel: 2 - İniş: 87 -

2.29 - Huvellezî halega lekum mâ fil ardı cemîan summestevâ iles semâi fesevvâhunne seb'a semâvât, ve huve bikulli şey'in alîm.

2.29 - O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök hâlinde düzenleyendir. O, her şeyi hakkıyla bilendir.

-------------------------------------------------------------------
2 - Bakara suresi 32. ayet (Genel: 2 - İniş: 87

2.32 - Gâlû subhâneke lâ ılme lenâ illâ mâ allemtenâ, inneke entel
alîmul hakîm.

2.32 - Melekler, "Seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz
her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin" dediler.


-----------------------------------------------------------------

2 - Bakara suresi 95. ayet (Genel: 2 - İniş: 87

2.95 - Ve ley yetemennevhu ebedem bimâ gaddemet eydîhim, vallâhu
alîmum biz zâlimîn.

2.95 - Fakat kendi elleriyle önceden yaptıkları işler yüzünden ölümü hiçbir zaman temenni edemezler. Allah, o zalimleri
hakkıyla bilendir.


----------------------------------------------------------------

2 - Bakara suresi 115. ayet (Genel: 2 - İniş: 87

2.115 - Ve lillâhil meşrigu vel mağribu feeynemâ tuvellû fesemme vechullâh, innallâhe vâsiun
alîm.

2.115 - Doğu da, Batı da (tüm yeryüzü) Allah'ındır. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü işte oradadır. Şüphesiz Allah, lütfu geniş olandır,
hakkıyla bilendir.------------------------------------------------------------
2 - Bakara suresi 127. ayet (Genel: 2 - İniş: 87

2.127 - Ve iz yerfeu ibrâhîmul gavâıde minel beyti ve ismâîl, rabbenâ tegabbel minnâ, inneke entes semîul
alîm.

2.127 - Hani İbrahim, İsmail ile birlikte evin (Kâbe'nin) temellerini yükseltiyor, "Ey Rabbimiz! Bizden kabul buyur! Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin" diyorlardı.

----------------------------------------------------------------

2 - Bakara suresi 137. ayet (Genel: 2 - İniş: 87 - Alfbetik: 11)

2.137 - Fein âmenû bimisli mâ âmentum bihî fegadihtedev, ve in tevellev feinnemâ hum fî şigâg, feseyekfîkehumullâh, ve huves semîul alîm.

2.137 - Eğer onlar böyle sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse, gerçekten doğru yolu bulmuş olurlar; yüz çevirirlerse onlar elbette derin bir ayrılığa düşmüş olurlar. Allah, onlara karşı seni koruyacaktır. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder